ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS
Pakalpojumi

Privātuma politika


Privātuma politika skaidro personas datu apstrādi attiecīgi Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai Nr.2016/679 (GDPR) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes nolūki:

 • klienta identificēšana;
 • līguma saistību izpilde;
 • saziņa ar klientu;
 • norēķinu administrēšana;
 • grāmatvedība;
 • pieteikumu izskatīšana;
 • tīmekļa vietnes darbības administrēšana un analīze.
 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

 • normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • līguma saistību izpilde.
 • Personas dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības teritorijā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un nodrošinot augstu drošības pakāpi.

  Personas datu saglabāšanas ilgums:

 • kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtā līguma puse var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana savu personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa datu ir pieejama autorizējoties www.aparta.lv.

  Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.

  Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi). SIA Aparta tiesīgi sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu sūtot atsaukumu uz epastu aparta@aparta.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Klienta identificēšanai www.aparta.lv tīmekļa vietnē tiek izmantota e-pasta adrese. Citi personas dati var tikt izmantoti identificēšanai sazinoties pa tālruni, pastu vai personiski (piemēram pieejas atjaunošanai).

  Saziņa par līgumsaistību izpildi notiek saskaņā ar noslēgto distances līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, epasta adresi).

  Likumā noteiktos gadījumos Aparta var nodot informāciju trešajām personām. Aparta var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

  Tīmekļa vietnes administrēšanai un analīzei var tikt izmantota klienta IP adrese, kas netiek saistīta ar citiem personas datiem, ļaujot lietotājam palikt anonīmīmam. Administrēšanai un analīzei paredzētus datus Aparta var nodot trešajām personām satatistikas uzskaitei (piemēram, "Google Analytics" (Google Inc.)).

  Tīmekļa vietnē www.aparta.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu ierīcē, izmantošanas laikā. Sīkdatnes ļauj analizēt vietnes izmantošanu un pielāgot tīmekļa vietnes iespējas atbilstoši apmeklētāja darbībām.Sīkdatnes ir iespējams nodzēst vai atslēgt jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Sīkdatņu atslēgšana var būtiski ierobežot tīmekļa vietnes lietošanas iespējas
  SākumsPakalpojumiNoteikumiRīgaPārbaudīt pieejamībuPasākumi 2011 gadāKontakti
  Check PageRank